Arkivë për Kategorinë 'Përkthime'

Çfarë është Asnjanësia në Rrjet?

 

Asnjanësi në rrjet do të thotë trajtim i barabartë i të gjitha të dhënave.  Ja, si këto pakete të dhënash.  Asnjanësia në rrjet do të thotë që përdoruesit si ne të vendosin se cilat pajisje, software, shërbime, dhe sajte web përdoren. Përdorimi i rrjetit duhet të jetë i hapët dhe pa palë të treta që të na thonë se çfarë funksionon dhe çfarë jo.

Pse duhet t’ju hyjë në xhep?

Sepse është një gjë e mahnitshme prej së cilës përfitoni çdo ditë dhe ngaqë kjo gjë e mahnitshme është në rrezik.

Ose më saktë:

Një rrjet asnjanës nuk shfaq diskriminim kundrejt dërguesit, lëndës, ose marrësit të paketeve të dërguar të të dhënave. Nuk bën ndonjë dallim se sa paguan për shërbimin dërguesi apo marrësi, ç’lloj zbatimi, ose ç’protokoll e dërgon apo e merr paketin.

Ose me fjalë më të thjeshta…

Përfytyrojeni web-in si një rrugë në të cilën lëvizin paketet e të dhënave. Kjo rrugë lidh krejt kompjuterët që janë të lidhur në internet. Në kryqëzimet e këtyre rrugëve gjenden rrugëzuesit, të cilët drejtojnë paketet e të dhënave në rrugën e duhur për në vendmbërritje. Rrugëzuesve nuk u bëhet vonë se kush vjen. As pyesin se si duket, nga erdhi, ku do të vejë, apo se ç’lëndë kanë me vete.

Me këtë mënyrë unë mund të komunikoj drejtpërsëdrejti me miqtë e mi, edhe kur ata gjenden në një kontinent tjetër, paguajnë çmim të ndryshëm nga i imi, ose kanë tjetër ISP nga unë. Mund ta përdor internetin për të vizituar çfarëdo sajti web ose të luaj çfarëdo loje, pavarësisht se kush e ofron ose se ku gjenden shërbyesit që e bëjnë të mundur. Mund të shoh çfarëdo videoje apo të lexoj çfarëdo blogjesh nga e gjithë bota, dhe mund të marr pjesë në nisma dhe projekte me burim të hapur. Të gjitha këto mund t’i bëj pavarësisht se për t’u futur në internet përdor tablet, laptop, PC, ose pajisje celulare.

Për këtë është interneti. Kjo është mënyra se si presim që ai të funksionojë.
Prej këtyre rrjetesh asnjanëse komunikimi përfitojmë të gjithë ne, si bashkësi. Ata garantojnë hyrjen tonë në krejt lëndën e gatshme në web-in mbarëbotëror.

Prej kësaj, ofruesit e rrjeteve kanë fituar miliarda gjatë viteve të fundit. Asnjanësi në rrjet: një ide mahnitëse për të gjithë ne.

Ku fle lepuri?

Ofruesit e telekomunikacioneve tani pretendojnë se këto rrugë të përfytyruara të dhënash mund të jenë pre e mbingarkesës së trafikut. Ata duan ta shfuqizojnë konceptin e asnjanësisë në rrjet. Sigurisht që kjo nuk është e vërtetë, ngaqë rrjetet e të dhënave nuk janë rrugë të njëmendta. Siç e dimë nga prodhuesit e hardware-it të kësaj infrastrukture rrjeti, ka aftësi të pamata të pashfrytëzuara te rrjeti. Pa përmendur pastaj që operatorët e rrjeteve të shpërndarjes së lëndës na tregojnë se trafiku i të dhënave kushton në mënyrë të pabesueshme fare pak.

Atëherë pse i bëjnë këto pretendime kompanitë e telekomunikacionit?

Vite me radhë furnizuesit e lidhjeve kanë vërejtur me xhelozi qendrat e mëdha të fitimeve të IPS-ve: ofrues lënde, motorë kërkimesh, platforma videosh dhe rrjete sociale. Të tërë këta duan pjesën e tyre prej këtyre fitimeve, ndërkohë që epoka dixhitale zvogëlon burimet tradicionale të të ardhurave. Pra, ata duan jo vetëm të transportojnë, por gjithashtu të keni pushtet dhe kontroll mbi çfarëdo që transportohet.

Si duan ta kryejnë këtë?

Për t’ia arritur kësaj, shërbimet e telekomunikacionit kanë menduar t’i ndajnë të dhënat në kategori, ose më mirë të themi kasta. Kasta më e përulur e këtij sistemi do të ishte interneti i zakonshëm, që do të kihej vetëm për një sasi të kufizuar të dhënash, dhe që do t’i duhej të zinte karriget e fundit, pas kastave të larta, gjatë dërgimit të të dhënave nëpër rrjet. Kasta më e lartë përmban lëndë nga mundësuesit e hyrjes në internet, ndarazi nga vetë interneti, dhe do të gëzonte trajtim me hatër dhe përdorim të pakufishëm – kuptohet nëpërmjet tarifash ekstra. Mes këtyre dy skajeve, ka plot variacione të mundshme.

Për shembull, një kastë për të dhënat nga rrjetet sociale që shtojnë një haraç trafiku të dhënash për shërbimin e këtij rrjeti social. Kjo sigurisht do të thotë që përdoruesit të shërbimit do t’i duhet të paguajë një tarifë ekstra për pajtimin në të. Në të njëjtën mënyrë, mund të sendërtohet një shërbim ekstra që ofron lojëra për konsola ose lexim gazetash në linjë. Ata do të ishin ndaras nga interneti dhe mund të zbatohen pagesa si mbi shpërndarjen e shërbimit, ashtu edhe mbi klientët e tij. Ofertat konkurruese mund të kufizohen ose bllokohen fare.

E si bëhet kjo?

Le t’i kthehemi sërish përfytyrimit të rrjeteve të të dhënave si rrugë. Rrugëzuesi, i cili fillimisht drejtonte të dhënat në rrugën e duhur, do të përditësohej me një stacion kalimpagesash që skanon të dhënat dhe i ndan ato sipas kastash. Në varësi të kastës, ata mund të përdorin një rrugë speciale që është veçuar nga rruga kryesore, për ta përdorur këtë rrugë speciale për mbërritje më të shpejtë në destinacion. Nëse paguani kalimpagesë për kastë më të ulët, për to do përdoret rruga më e ngadaltë, e zakonshmja.

Nëse nga dërguesi nuk bëhet pagesë për të dhënat, atyre do t’u caktohet një kastë më e ulët dhe do t’u lejohet vetëm përdorimi i rrugës kur është e zbrazët dhe kur nuk ka shumë pakete të dhënash që kanë kaluar nëpër stacionin e pagesave. Në qofshin prej programesh, shërbimesh, lënde ose dërguesish që nuk pëlqehen nga furnizuesi i telekomunikacionit, mund të ngadalësohen tej mase, të përzgjidhen, dhe mundet edhe të asgjësohen.

Për më tepër, nëse nuk qe e qartë: ne si konsumatorë paguajmë përherë, pavarësisht se një shërbim, në pozicionin e dërguesit, paguan apo jo kalimpagesa. Për pasojë, trafiku ynë i të dhënave mund të kufizohet dhe neve të na duhet të paguajmë më tepër tarifa trafiku të dhënash.

Ç’do të thotë kjo?

Shërbimet jokomerciale dhe projektet nga bashkësi, të tilla si Wikipedia për shembull, mund të mos e arrijnë dot këtë pagesë kaste dhe pasja e tyre të kufizohet, ose të bëhet krejtësisht e pamundur.
Komunikimet e drejtpërdrejta me miq dhe të njohur të filtrohen, ose të bllokohen si rivale të modeleve të shërbimit dhe tregtisë që kanë zënë vend tashmë.
Pasi një infrastrukturë e tillë kontrolli dhe filtrimi të jetë ndërtuar dhe vënë në punë, filtrimi dhe hedhja tej e të dhënave të padëshiruara, të tilla si oferta dhe shërbime konkurruese, mund të bëhet kollaj. Më pas, filtrimi i opinioneve, informacioneve apo pikëpamjeve politike lyp vetëm një ndryshim të vogël në rregullimet e sistemit.

Dhe po i lanë të kryhen cenimet e asnjanësisë së rrjetit?

Një proces i tillë është shumë e vështirë të prapësohet, edhe sikur të qe e mundshme.
Do të humbnim larminë e internetit, shumëllojshmërinë e mundësive përmes të cilave i japin formë atij.
Do të humbnim shumë lëndë, ngaqë furnizuesit nuk do t’ia dalin dot më të paguajnë tarifat e ndërmarrjeve të telekomunikacionit.
Do të humbnim konkurrencën e lirë dhe me këtë shfaqjen e shërbimeve të reja nga kompani më të vogla apo nga projekte bashkësish.

Hyrja e lirë që gëzojmë sot në lëndë dhe informacione do të mbarojë.

Do të kishim një model interneti me dy, tre ose katër klase, ose madje jo thjesht një internet, por disa, dhe në rrjete të ndryshme, do të mund të kihet lëndë e ndryshme. Diçka e ngjashme me një grup kanalesh TV prej një pakete transmetimesh me pagesë, ku përveç programeve bazë, ka programe me pagesë çmimi i të cilave ndryshon në varësi të kanalit.

Do të mund të hynit vetëm atje ku ofruesit duan dhe presin që të jetë me fitim.
Regjimi i operatorëve të rrjetit do të kufizonte keqas lirinë e sotme të informacionit në internet. Dhe këtë humbje do të na duhet ta paguajmë edhe më shumë.

Megjithatë, ofruesit tanë thonë se nuk do ta bënin kurrë këtë; se është thjesht diçka si një rritje çmimi!
Ama, është vërtetuar se ofruesit e telekomunikacioneve na gënjejnë sy për sy lidhur me ligjshmërinë e argumenteve rreth goditjes së asnjanësisë së rrjetit. Për shembull, pretendimi i mospasjes së kapaciteteve, ose se vendet me ligje për asnjanësinë e rrjeti do të shpinin në lidhje më të ngadaltë interneti.
Kur kanë gënjyer deri këtu, çne të na tregonin të vërtetën, kur premtojnë se me paratë shtesë do të ndërtojnë një rrjet më të shpejtë, teksa pretendojnë se nuk do të sitin të dhënat tona, ndërkohë që kjo u duhet për ta vënë në punë sistemin e kastave?
Si mund ta ruajnë pasurinë e internetit dhe konkurrencën me një sistem të tillë?

Prandaj:

Protestoni tok me ne!
Kërkoni dispozita ligjore për asnjanësinë në rrjet në vendin tuaj dhe në BE!
Kërkoni trajtim të barabartë të të dhënave!
Kundërshtoni trajtimin me hatër të të dhënave me pagesë në shkëmbim të një trajtimi më të keq për të dhënat tuaja personale!
Kundërshtoni kyçjet e rrjeti dhe ngadalësimet artificiale!
Luftoni për një rrjet komunikimesh të hapur dhe të lirë, nga i cili përfitojmë të gjithë tok si bashkësi!
Kërkoni trafik të pamanipuluar të dhënash!
Mos pranoni diskriminim ose dhënie përparësish të të dhënave, pavarësisht se për ç’arsye!
Askush nuk ka të drejtë të zhbirojë në trafikun tonë. Asgjë nuk e përligj.
Të gjithë kemi të drejtën për asnjanësi rrjeti, madje edhe në rrjetet e celularëve!

Rrjet të njëmendtë, tani dhe në të ardhmen!

Shënim: Teksti është përkthimi i një videoje që mund ta shihni këtu

Jetpack për WordPress në Shqip

 

Për përdoruesit e blogjeve të strehuar në WordPress.com Jetpack-u është një paketë e njohur shtojcash që shtojnë veçori mjaft të dobishme si për administrimin e blogut, ashtu edhe për përdoruesit. Versioni 2.0.4 i shtojcës është versioni më i ri. Ky version përmban edhe një version Shqip të plotë.

Jetpack

Pas instalimit të tij në blogun tuaj, gjëja e parë që do t’ju kërkohet për ta bërë të mundur shfrytëzimin e Jetpack-ut është lidhja e blogut tuaj me llogarinë tuaj në WordPress.com. Nëse nuk keni një të tillë, do t’ju ofrohet mundësia për krijimin e një llogarie WordPress.com.Jetpack_thuajse_gati

Mekanizmat e ofruara nga Jetpack-u janë të shumta. Pasi të krijohet lidhja e blogut tuaj me llogarinë tuaj në WordPress.com, do t’ju paraqiten thjesht dhe bukur të gjitha, së bashku me lidhje për t’u njohur më thellë me secilën dhe për formësimin e secilës në përputhje me blogun tuaj dhe sipas funksioneve që dëshironi për secilën. Aktivizimi dhe aktivizimi i secilës bëhet në mënyrë individuale, po në atë skenë.pjesët

Më poshtë mund të shihni, sa për të ilustruar idenë, pjesën e Jetpack-ut që administron përdorimin e postimeve të blogut tuaj në rrjete shoqërore të njohur. Mund të zgjidhni rrjetin, ose rrjetet që dëshironi.

Publicize

Jetpack është kryesisht i menduar për ata që blogjet e tyre i kanë në WordPress.com. Por mund të përdoret edhe nga blogje që nuk ruhen në të, por që janë ndërtuar me WordPress. Për rastet që përfshihen në këtë kategori të dytë, përpara se të vendoset po ose jo, është mirë të merret në konsideratë fakti që blogu juaj, pra lënda dhe funksione të tjerë të tij do të lidhen për këtë me shërbyesit e një pale të tretë, WordPress.com. Kjo, si gjithmonë në raste të tilla, kërkon peshimin me kujdes të hapit: a preket privatësia e blogut tuaj prej një hapi të tillë? Dëshironi që palë të treta të njohin dhe administrojnë pjesë të lëndës së blogut tuaj? A kryhet prej këtyre palëve të treta vetëm sa thuhet, apo ka gjëra të tjera që nuk duken në pamje të parë.

Përtej këtyre gjërave që kërkojnë sqarim për secilin rast, Jetpack-u mbetet megjithatë një mjet i vyer për blogje WordPress.

 

 

Firefox-i Shqip për celularë Android

Android

Versioni i Firefox-it për celularë Android është gati për ta testuar praktikisht.
Në Shqip mund ta shkarkoni prej kësaj lidhjeje. Bëhet fjalë për një version nightly. Rrjedhimisht këshillat dhe sugjerimet janë të mirëpritura.
Paketa nuk gjendet te Android Market, sepse është nightly dhe sepse Mozilla nuk ka qartësuar ende se në ç’kanale do të ofrohen versionet e përkthyera.

Hidhet në qarkullim WordPress 3.3

Platforma e mirënjohur CMS WordPress qarkullon tani në versionin 3.3.

Ç’ka të Re në këtë version? Disa prej veçorive të reja të këtij versioni mund t’i shihni më poshtë:

Ngarkim më i kollajshëm i kartelave të ndryshme në një postim blogu

Tani lloji i kartelës zbulohet vetvetiu pasi e ngarkoni. Sipas llojit të kartelës do të shfaqen edhe fushat përkatëse ku mund të jepen të dhënat rreth saj.

Ngarkues Media Merr-dhe-Vër

Shtimi i fotove apo i kartelave të tjera te postimet dhe faqet është thjeshtuar edhe më. Kartelat që doni të ngarkoni mund t’i tërhiqni nga desktopi apo një dritare e tij dhe t’i lëshoni te ngarkuesi.Mundeni të shtoni një kartelë në herë, ose disa njëherësh.

Më Tepër Formate Kartelash

Te lista e llojeve të lejuar të kartelave për ngarkuesin janë shtuar formatet .rar dhe .7z.

Menu Hapmbyll

Pulti është bërë më i hajthshëm, përmes nënmenush të reja hapmbyll. Teksa kaloni kursorin sipër secilit zë të menusë, nënmenuja shfaqet vetvetiu, duke ju lejuar hyrje te cilado skenë e pultit thjesht me një klikim.

Konceptim i Rrjedhshëm

Disa skena të pultit janë përditësuar për t’u dukur më mirë nën madhësi të ndryshme, përfshi mbulim më të mirë për iPad/tablet.

Skeda Ndihme

Një operacion plastik për skedat e ndihmës që gjenden në cepin e sipërm të skenave të Pultit. Lënda në to është ndarë në pjesë më të vogla, për përdorim më të kollajtë, me lidhjet për te dokumentimi përkatës dhe forumet e asistencës përherë të dukshme.

Sinjalizuesa Veçorish të Reja

Kur shtohen veçori të reja, ndryshohet mënyra e lëvizjeve, apo çfarëdo gjëje tjetër që mund t’’ju kapë në befasi kur përditësoni site-in tuaj WordPress site, do t’ju bëhet e ditur me shpjegime veçorish të reja rreth ndryshimit.

Bashkë-përpunim Më i Mirë

Ju ka rastisur të përpunoni një postim pasi dikush tjetër pat mbaruar me të, dhe të shihni një njoftim që ju thotë se personi tjetër po e përpunon ende postimin? Tani e tutje, njoftim të tillë do të keni vetëm nëse personi tjetër gjendet te skena e përpunimeve — nuk ka më mospërputhje në kohë.

Importues Tumblr-i

Doni të importoni lëndë nga Tumblr në WordPress? Pa problem! Shkoni te Mjete → Import që të merrni Importuesin e ri për Tumblr, i cili i kalon postimet tuaja nga Tumblog në formate postimesh WordPress. Ndihmëz: Që të përfitoni maksimumin nga importuesi, zgjidhni një temë të hartuar që të shfaqë formate postimesh.

Përmirësime “Widget”-esh

Ndryshimi i temës shpesh lyp riformësim “widget”-esh me bazë numrin dhe pozicionin e tyre te panelet. Tani e tutje, nëse i riktheheni një teme të dikurshme, “widget”-et do të kthehen atje si i kishit sistemuar te ajo temë. Shënim: nëse keni shtuar “widget”-e që nga ndryshimi i fundit, do t’ju duhet t’i risillni prej zonës Widget-e Joaktive.

 

Sajt/sit/site/”site”… e ardhmja e afërt e termave në trajtë të papërkthyer ende të pakanonizuar.

Shtysa për postimin që vijon erdhi prej një artikulli në Shekullin e para disa ditëve, Sëmundja Foshnjore Powerpoint. Përmbledhtas, ajo që ka interes për tematikën e blogut të këtushëm është përdorimi i disa termave në trajtë të papërkthyer. Apo ndoshta është më mirë të flitet për trajta, sa kohë që nuk ka një të tillë të vetme, por disa, secila ende e pakanonizuar.

Në artikull përdoret për herë të parë një term i ri, bulletizim, që nuk përfaqëson gjë tjetër veç analizë ose listë me pika (kyçe u thoshin dikur, apo përmbledhëse?). Për ata që nuk e kanë ndeshur deri më sot, grafikisht do të ishte diçka e tillë:

 • pika I e diskutimit
 • pika II e diskutimit
 • pika II e diskutimit
 • …………………….
 • pika n e diskutimit

Nuk jam i bindur se sa i nevojshëm është ky term i ri, ose çfarë nevojash do të përmbushte, të cilat nocioni i vjetër i listës me pika nuk i përmbush më. Megjithatë, le ta mbajmë shënim hëpërhë. Por le të vëmë njësoj në dukje që vetë autori, përgjatë artikullit, flet për lista të bulletizuara, që nuk janë gjë tjetër veç një formë grafike paraqitjeje e listave, njëlloj me një të tillë të numëruar, ose ku elementet radhiten njëri mbi tjetrin dhe tregohen grafikisht me një simbol tjetër, * të themi:

* Element

* Element

* Element

* Element

Tjetër përdorim që duhet shënuar është ai i termave të ndryshëm për diapozitivat. Përgjatë artikullit ato emërtohen edhe si kartela/slides/pamje rrëshqitëse/diapozitiva. Sajt (sic) është një tjetër rast që duhet nxjerrë në pah. Ky përdorim u shtohet atyre të site, sit, web-faqe, apo thjesht faqe. Së fundi, do hasni në artikull terma të tillë si shabllone resumé-sh, sondazhe opinioni, programe interaktive.

Disa prej termave të mësipërm mund të jenë ndeshur edhe më parë, përdorur nga autorë të ndryshëm. Po rasti i tanishëm ndryshon paksa, meqë përdorimi i tyre vjen nga dikush i njohur në punë të gjuhës. Përfshirja e hershme dhe e thellë e autorit në çështje të shqipes së sotme lyp padyshim vëmendje për raste të tilla, kur opinioni shpërfaqet në përdorimet e termave përkatës. Opinione të tilla, nga kolegë të tij, mbeten ende të rralla, e kjo vetëm e vështirëson orientimin këtu.

Teorikisht, pas kanonizimit hipotetik të njërës trajtë, hedhja e saj në përdorim është teknikisht e lehtë, për sa i takon programeve. Fjala vjen, le të mendojmë për një çast se vendoset që të përdoret trajta sajt. Zëvendësimi i çfarëdo trajte tjetër me të kanonizuarën, te përkthimi i një programi, është punë minutash. Por nuk dihet nëse kjo do të sillte birësimin vetvetiu në përdorimin praktik të trajtës së kanonizuar. Nuk ka ende shembuj të qartë që mund të ilustronin procesin. Gjendemi në një fushë krejt të mjegullt, ndaj edhe zërat nga profesionistët janë kaq të nevojshëm.

Fedora

Pyetja se cila shpërndarje Linux të zgjidhet është një nga ato me shumë përgjigje. Fedora është njëra prej përgjigjeve. Prej kohësh në qarkullim, mbetet një nga më të mirat, dhe përherë në pararojë të zhvillimeve për desktopin Linux.
Fedora

Çfarë është Fedora, saktësisht?

Fedora është sistem operativ me bazë Linux, një suitë programesh që i mundëson funksionimin kompjuterit. Sistemin operativ Fedora mund ta përdorni për zëvendësimin e, ose ta xhironi në krah të, një sistemi tjetër operativ, të tillë si Microsoft Windows™ ose Mac OS X™. Sistemi operativ Fedora është 100% pa kosto, që ta shijoni dhe t’ua jepni edhe të tjerëve.

Projekti Fedora është emri i një bashkësie mbarëbotërore personash që duan, përdorin dhe krijojnë software të lirë. Që duan të jenë në ballë të krijimit dhe përhapjes së kodit dhe lëndës së lirë, duke punuar tok në një bashkësi. Fedora sponsorizohet nga Red Hat, mundësuesi më i besueshëm në botë për teknologji me burim të hapët. Red Hat investon te Fedora që të nxisë bashkëpunimin dhe të mbajë në inkubacion teknologji të reja risore software-i të lirë.

Çfarë e bën Fedora-n të ndryshme?

Besimi në vlerën e software-it të lirë, dhe përpjekjet për mbrojtjen dhe promuovimin e zgjidhjeve që mund t’i përdorë dhe rishpërndajë kushdo.

Besimi në fuqinë e bashkëpunimit. Zhvilluesit te Fedora punojnë tok me ekipe pararojë projektesh software-i të lirë anembanë botës. Këta krijojnë mjaft nga software-i që gjendet në Fedora. Puna në të njëjtin drejtim me këto ekipe projektesh mund të garantojë që software-i i lirë të funksionojë më mirë dhe të ofrojë punimin më të mirë për përdoruesit.

Besimi në fuqizimin e të tjerëve që të ndjekin përfytyrimin e tyre të një sistemi operativ të lirë. Cilido mund ta bëjë Fedora-n pjesë të një produkti të ri, me një emër të ri. Në fakt, Fedora është tashmë në themel të shpërndarjesh derivative, të tilla si Red Hat Enterprise Linux, One Laptop Per Child XO, dhe të Creative Commons DVD-ve Live Content nga Creative Commons‘.

Cilat janë vlerat bazë të Fedora-s?

Liria

Përdorni dhe rishpërndani software-in dhe lëndën e lirë, alternativat e lira karshi kodit dhe lëndës pronësore. Në këtë mënyrë, cilido mund të përdorë për qëllimet e veta çfarëdo nga vepra jonë, pa pengesa ligjore, për përhapjen e mëtejshme të software-it të lirë.

Miq

Suksesi vjen nga një bashkësi e fuqishme, e përbërë nga njerëz nga e gjithë bota, që punojnë tok. Te Fedora ka vend për këdo që përkrah vlerat tona dhe dëshiron të ndihmojë. Duke bashkëpunuar me njëri-tjetrin hapur dhe tejdukshëm, dhe përmes një partneriteti të fuqishëm me sponsorët tanë, mund të bëjmë gjëra të mëdha.

Veçori

Krijimi i veçorive të reja teknike e bën software-in e lirë më të fuqishëm, më të epshëm, dhe më të dobishëm për miliona persona. Nuk shqetësohemi se po prishim status quo-në, kur kështu mund ta shpiem software-in e lirë përpara më me efekt. Dhe e bëjmë duke bashkëpunuar drejtpërsëdrejti me mjaft bashkësi software-esh, puna e të cilave shpërndahet përmes Fedora-s.

Të parët

Me dy hedhje në qarkullim çdo vit, kurrë nuk do t’ju duhet të prisni gjatë që të shihni fjalën e fundit në software. Besojmë në fuqinë e risisë, ndaj i shfaqim gjërat e reja në qarkullimet tona. Bëjmë gjithmonë përpara me Fedora-n, që kështu të mund të shihni të parët të ardhmen.

In praise of Fedora

Fedora përfaqëson shumë më tepër se një sistem operativ të shkëlqyer:

 • 100% e lirë dhe Me Burim të Hapët – Fedora është 100% falas dhe përbëhet nga software i lirë & me burim të hapët.
 • Mijëra Zbatime të Lira – Me më shumë se 10 000 paketa, Fedora e ka një zbatim edhe për ju.
 • Pa Viruse dhe Spyware – Mjaft me belara antivirusesh dhe spyware-esh. Fedora është me bazë Linux dhe e sigurt.
 • Një Bashkësi Mbarëbotërore – Ndërtuar nga një bashkësi mbarëbotërore pjesëmarrësish, ka edhe për ju një site web në gjuhën tuaj.
 • Një OS Çuditërisht i Fuqishëm – Fedora është baza e Red Hat Enterprise Linux-it, një OS i fuqishëm për nivel ndërmarrjesh.
 • Ndajeni me Miqtë – Fedora mund të shkëmbehet lirisht! Jepuani miqve dhe familjes tuaj, pa problem!
 • Grafikë e Hijshme – Përdoreni kompjuterin me stil, përmes mjaft sfondesh dhe temash të hapura e të hijshme!
 • Miliona Instalime – Fedora është shkarkuar me miliona herë. Bëhet fjalë për t’u bërë pjesë e një bashkësie të madhe!

Sa më sipër dhe të tjera hollësi të këtij lloji mund t’i gjeni më gjerë te ndarja për Shqipen në projektin Fedora.

Mozilla u Jep Miliona Përdoruesve Firefox 3.6-n

Hidhet në qarkullim versioni i ri i Firefox-it, 3.6

Mozilla, një organizëm në dobi të publikut, i përkushtuar nxitjes dhe përhapjes së mundësisë së zgjedhjes dhe risive në Web, sot hodhi në qarkullim Firefox® 3.6-n, një përditësim i shfletuesit Web popullor, të lirë dhe me burim të hapur. Versioni më i ri i Firefox-it sjell veçori të fjalës së fundit, mbulim të një larmie të madhe standardesh Web dhe mundësinë për të pasur më tepër se 6 000 shtesa të lira, të cilat u lejojnë përdoruesve ta personalizojnë shfletuesin e tyre ashtu si duan.

Firefox 3.6-a është mbi 20% më i shpejtë se Firefox 3.5-a dhe mbart ndërhyrje të thelluara nën kapak, për përmirësimin e funksionimit gjatë punësh të përditshme në Web, si email, ngarkim fotosh, pjesëmarrje në rrjete shoqërore, e më tepër. Sjell gjithashtu anë të reja si tema shfletuesi të personalizueshme, të quajtura Persona, një përmirësues shtojcash shumë të përparuar, përmirësim funksionimi të JavaScript-it, dhe thellime te gjëra tashmë familiare, të tilla si Shtylla e Papërmbajtshme, për një punim më të mirë, më personal në Web.

Firefox 3.6-a është krijuar nga bashkësia mbarëbotërore Mozilla pjesëmarrësish të përkushtuar, përfshi mijëra programues të sprovuar, ekspertë sigurie, bashkësi përkthimi dhe asistence, dhe qindra mijëra testuesa aktivë. Më shumë se 350 milionë përdorues anembanë botës shijojnë shfletim të shpejtë dhe të sigurt me Firefox-in, si dhe personalizim të pashoq të tij.

Ç’ka të re te Firefox 3.6-a?

Më poshtë gjenden disa nga veçoritë më joshëse të Firefox 3.6-s:

Personas: Personalizojeni pamjen e Firefox-it duke përzgjedhur tema të reja, të quajtura Personas, me një klik të vetëm dhe pa rinisje
Përditësues Shtojcash: Për t’ju mbajtur të paprekur nga cënueshmëri të mundshme sigurie, Firefox-i tash e tutje do t’i diktojë vetë shtojcat e vjetruara
Përmirësime Qëndrueshmërie: Firefox 3.6 i ka ulur shumë vithisjet e rrjedhura nga software-e palësh të treta – e tëra kjo pa sakrifikuar në ndonjë mënyrë aftësinë për zgjerim dhe thellim të programit
Plotësim Formularësh: Kur plotësohen formularë online, Firefox-i këshillon të dhëna sipas kutizës, bazuar në përgjigjet e zakonshme tuaja në kutiza të ngjashme
Funksionim: Përmirësim i funksionimit të JavaScript-it, ndjeshmërisë së shfletuesit në përgjithësi, dhe kohës së nisjes
Video dhe Audio të Hapura: Me sendërtimin më të mirë në botë për mbulim videoje dhe audioje HTML 5, tani videot mund të shfaqen sa tërë ekrani dhe mbulohen edhe kornizat poster

Ç’ka të re, nën kapak, për zhvilluesit?

Mbulim për standardet më të fundit HTML5, përfshi File API për trajtim vendor kartelash
Mbulim shkronjash: Përtej shkronjave OpenType dhe TrueType, 3.6 tani mbulon Formatin e ri Web Open Font (WOFF)
Gradientë CSS: Mbulohen gradientët vijorë dhe rrezorë CSS që krijojnë mundësinë e kalimit më të butë nga ngjyra në ngjyrë
Orientim pajisjeje: Firefox 3.6 lejon njohjen nga faqet Web të drejtimit të laptopit apo pajisjes

Si të kihet Mozilla Firefox 3.6?

Firefox 3.6-a është gati për Windows, Mac OS X, dhe Linux në më shumë se 70 gjuhë – më shumë platforma dhe gjuhë se cilido shfletues tjetër! Firefox 3.6-n, për sistemin operativ që përdorni dhe gjuhën që parapëlqeni, mund ta shkarkoni prej këtej.

Gravatar – Avatar i Pranuar Globalisht

Gravatari, shkurtim për Globally Recognized Avatar, është thjesht një figurë që ju “ndjek” nga site-i në site e që shfaqet në krah të emrit tuaj, sa herë që ky përdoret për të treguar autorësinë e një veprimi tuajin atje.

shembuj gravatersh

Shembuj gravataresh

Avataret ndihmojnë në identifikimin e postimeve tuaja në blogje dhe forume web. Praktika është e njohur që prej kohëve të hershme të forumeve. E reja me gravataret qëndron te fakti që nuk ka më kufizime për grafikën e përdorur. Dikur mundësia për të zgjedhur një figurë ishte e kufizuar. Sot mund të vendosësh një foto të vetes, nëse dëshiron.  Dikur në site të ndryshme duhej bërë rregullimi i avatarit për çdo site. Sot, krijimi i një gravatari të vetëm, mjafton për ta përdorur në krejt site-et që pranojnë dhe shfaqin gravatare. (I njëjti përdorues mund të krijojë shumë gravatare dhe, sipas humorit, të aktivizojë një prej tyre.)

Nëse keni dëshirë të eksperimentoni me ta, mjafton të vizitoni pjesën Shqip të shërbimit dhe të ndiqni udhëzimet që jepen atje, për krijimin dhe vënien në përdorim të gravatarit tuaj.

Karmen – Versioni më i ri i WordPress-it.

WordPress 2.9, oh so fine
I want to make you mine,
all the time…

Versioni 2.9 i WordPress-it sapo është hedhur në qarkullim. Çfarë është WordPress-i?
WordPress-i është një platformë publikimesh në Web, ose programi që lejon ndërtimin dhe mirëmbajtjen e blogjeve të tillë si:
Peizazhe të Fjalës
kolektiviza
Tirana Calling
akull-naja
bletëbzz
Pëshpërima
Baba Cjapi
lumbardhi
Funky Fish
Adri Nurellari
yummania
Informacione
Blogu për Televizion
Lajme News
midis nesh
Zëri i Aryes
KF Apolonia

sa për të përmendur disa prej tyre. Edhe blogu i këtushëm funksionon nën WordPress.

Versioni i ri, i pagëzuar “Karmen”, përmban një sërë të rejash interesante për përdoruesin:

1. Mekanizëm global ”zhbërjesh”, që ju lejon kthimin e një postimi apo komenti të fshirë gabimisht.
2. Përpunues pamjesh i trupëzuar që lejon qethje, përpunime, rrotullime dhe ripërmasime pamjesh. Kjo veçori është e para në një varg  përmirësimesh të lidhura me trajtim mediash në një blog.
3. Përditësim shtojcash dhe kontroll përputhshmërie të tyre në masë, edhe 10 shtojca njëherazi, e jo më një e nga një. Kjo duhet t’jua heqë frikën nga përditësimet.
4. Trupëzim videosh më i lehtë, thjesht hidhni URL-në e një videoje YouTube, Daily Motion, Blip.tv, Flickr, Hulu, Viddler, Qik, Revision3, Scribd, Google Video, Photobucket, PollDaddy, apo WordPress.tv dhe programi kujdeset për të tjerat.

Versionin Shqip për 2.9 do ta gjeni këtu

Përkthimi i Skyculture-it për Stellarium

Skyculture është pjesë e programit Stellarium. Është ajo pjesë që mbulon emrat që u janë dhënë yjësive të shumta të qiellit tonë. Mjafton të sillni ndërmend emra si Arusha e Madhe ose Arusha e Vogël dhe e keni kapur thelbin e Skyculture-it. Ndërkohë që Stellarium është përkthyer në Shqip gati plotësisht, Skyculture ka nevojë për ca punë akoma. Një përpjekje vijon më poshtë, 508 vargje gjithsej (137 të papërkthyera) . Kushdo që interesohet, le të provojë të bëjë ndreqjet që mendon dhe të japë ndihmesën me përkthime të reja për termat e papërkthyer. Bashkimi bën fuqinë.
Siç mund të shihet, emrat kanë pak lojë brenda, kështu që jepini krahë frymëzimit tuaj.

Vargu origjinal Përkthimi
Northern Dipper
Curved Array
Coiled Thong
Wings Krahë
Chariot Karroja
Tail Bishti
Winnowing Basket
Dipper
Drum Daullja
Three Steps Tre Hapat
Imperial Guards Rojet Perandorake
Horn Briri
Willow Shelgu
Imperial Passageway Rrugëkalimi Perandorak
Kitchen Kuzhina
River Turtle Breshkë Lumi
Stomach Stomaku
Great General Gjenerali i Madh
Wall Muri
Legs Këmbët
Root Rrënjë
Ramparts Ledhet
Flying Corridor Korridori Fluturues
Outer Fence Gardhi i Përtejshëm
Ford Vau
Seven Excellencies Shtatë Shkëlqesat
Market Treg
Five Chariots Pesë Qerret
Rolled Tongue Gjuha e Mbështjellë
Net Rrjetë
Toilet Banjua
Screen Ekran
Soldiers Market Treg Ushtarësh
Square Granary Hambari Katror
Three Stars Tre Yjet
Four Channels Katër Kanalet
Well Pusi
South River Lumi i Jugut
North River Lumi i Veriut
Five Feudal Kings Pesë Mbretërit Feudalë
Orchard Frutorja
Meadows Livadhet
Circular Granary Hambari Rrethor
Purple Palace Pallati i Purpurt
Extended Net Rrjetë e Zgjeruar
Arsenal Arsenal
Hook Gremça
Supreme Palace Pallati Suprem
Jade Well
Lance Ushta
Boat Lundra
Mausoleum Mauzoleum
Dog Qeni
Earth God’s Temple Tempulli i Zotit të Tokës
Bow and Arrow Hark dhe Shigjetë
Pestle Çoku
Mortar Havani
Rooftop Taraca
Thunderbolt Rrufeja
Chariot Yard Oborri i Karros
Good Gourd Kungulli i mirë
Rotten gourd Kungulli i Prishur
Encampment Fushimi
Thunder and Lightning Rrufe dhe Bubullima
Palace Gate Porta e Pallatit
Emptiness Boshllëk
Weaving Girl Endsja
Girl Çupa
Ox Gjedhi
Heart Zemër
Room Dhomë
Spring Burimi
Establishment
Flail Fshikull
Spear Shtiza
Right Flag Flamuri i Djathtë
Left Flag Flamuri i Majtë
Drumstick Purteka
Bond Lidhja
Woman’s Bed Shtrat Gruaje
Western Door Dera Perëndimore
Eastern Door Dera Lindore
Farmland Ara
Star Yll
Ghosts Fantazmat
Xuanyuan Ksuanjan
Tripod Trikëmbëshi
Neck Qafë
Zaofu Zaofu
Market Officer Nëpunësi i Tregut
Banner of Three Stars Flamuri i Tre Yjeve
Bull’s Foreleg Të përparmet e Buallit
Two Poles DyPolet
Lion Luani
Two Jaws Dy Nofullat
Sah Zogu
Bird Zogu
Sek Sek
Triangle Trekëndëshi
Ferry Boat Trageti
Crocodile Krokodili
Selkis Selkis
Prow Bashi
Horus Horus
Sheepfold Vatha
Giant Gjiganti
Hippopotamus Hipopotami
Flock Tufa
Pair of Stars Çift Yjesh
Khanuwy Fish Peshku Kanui
Jaw Nofulla
Mooring Post Vend Ankorimi
Kenemet Kenemet
Chematy Kemati
Waty Bekety Uati Beketi
Sheep Delja
Stars of Water Yje Uji
Two Sunbeams Du Rreze Dielli
Two Placed Far Apart Dy të Vënë Larg
Dogs Zagarët
Collarbones Kularthet
Lamp Stand
Caribou
Two in Front Dy në Ballë
Breastbone Dërrasa e Kraharorit
Runners Rendësit
Blubber Container Qyp Me Dhjamë
The One Behind Ai Mbrapa
Holy Kettle Ibriku i Shenjtë
Farm of Capital City Ferma e Kryeqytetit
Dignity of King Dinjiteti i Mbretit
Nomination Emërim
Gate of Sky Porta e Qiellit
Equality Barazi
Helper Ndihmës
Position of Holy King Pozicioni i Mbretit të Shenjtë
Neck of Dragon Qafa e Dragoit
Beheading Kokëprerja
Judge Gjykatësi
Flutting Flag
Javelin of Sky Shtiza e Qiellit
Seat for Longevity Vend për Jetëgjatësi
Oar for visitor Rremë për vizitorin
Milk of Sky Qumështi i Qiellit
House of Queen Shtëpia e Mbretëreshës
Ancient Chariot Qerrja e Lashtë
Carriage for King Karrocë për Mbretin
General of Cavalry Gjeneral Kavalerie
Cavalry of Emperor Kavaleria e Perandorit
General of Mobile Troops Gjeneral për Trupat e Lëvizshme
East Road Rruga e Lindjes
Gate Bolt Llozi
Door Lock and Key Dry dhe Çelës
Penalty Ndëshkim
Royal Hall Salla Mbretërore
Chamberlain Shambellan
Sun Dielli
West Road Rruga e Perëndimit
Seat of Emperor Vendi i Perandorit
Five Troops Pesë Trupat
River of Sky Lumi i Qiellit
Prayer for Progeny
Fish Peshku
Forcast
Yard for Empresses Baçja e Perëndeshës
Holy Palace Pallati i Shenjtë
Winnow
Outer Pestle Çoku i Jashtëm
Chaff Byku
Head of Town Kreu i Qytetit
Build Ndërtim
Fowl of Sky Shpendi i Qiellit
Schrine of Sky Tempulli i Qiellit
Northeastern Nations Kombet Verilindore
Old Farmer Bujk i Vjetër
Snapping Turtle
Road for Emperor Rrugë për Perandor
The Weaver Endësja
River adjoining Tower Lumë krah Kullës
Drum of River Daullja e Lumit
Drumstick of Sky Shkopthi i Qiellit
Cow leading Man Lopë para Robit
Bank Spread
Basket for Silkworm Kosh për Krimb Mëndafshi
Officer for Cart Karroxhiu
Ferry of Sky Lundra e Qiellit
Fruit Frut
Seed Farë
Storage for Lady Depo për Zonjën
Court Lady Zonjë Oborri
Judge Fault Faji i Kadiut
Amend Fault
Grant Life Fali Jetën
Punish Ndëshkoje
Empty House Shtëpi Bosh
Weep Qarje
Sob Dënesë
Castle with Rampart Kështjella me Ledhe
Hook for Dress Çengel Rrobash
Groom Dhëndri
Office for Chariot Nëpunësi për Qerren
Human Njerëzor
Inner Pestle Çoku i Brendshëm
Warehouse of Sky Depoja e Qiellit
Tomb Varri
Cover of House Mbulesa e Shtëpisë
Broken Mortar Havani i Thyer
Climbing Serpent Gjarpri Përpjetë
Palace of Emperor Pallati i Perandorit
Detached Palace Pallati i Mënjanuar
Ofice for Construction Zyrë Ndërtimesh
Lightening Rrufe
Rampart Ledhi
Troops of Sky Trupat e Qiellit
Village for Patrol Fshat për Patrullë
Net of Sky Rrjetë e Qiellit
Stable of Sky Stalla e Qiellit
Eastern Wall Muri Lindor
Civil Engineer Inxhinier Civil
Thunderbolts Vetëtimat
Clouds and Rain Re dhe Shi
Highway Autorrugë
Whip Kamzhiku
Officer for Chariot of Nëpunës për Qerren e
Side Road Rrugë Anësore
Armory Depo Armësh
Southern Gate of Emperator Porta Jugore e Perandorit
Outer Folding Screen
Toilet of Sky Qenefi i Qiellit
Architect Arkiteki
Emperator Perandori
Watchtower Vendroja
Left Elm
Right Elm
Storehouse of Sky Depoja e Qiellit
Stack of Cereals Duaj Drithi
Ship of Sky Anija e Qiellit
Store of Water Rezervë Uji
Heap of Corpse Grumbull Kufomash
Stomach of Tiger Stomaku i Tigrit
Store of Millet for Depo Meli për
Storehouse for Cereals Depo Drithi
Whetstone Grihë
Shaman of Sky Shamani i Qiellit
Ear and Eye of Veshi dhe Syri i
Moon Hëna
Hill of Sky Kodër Qielli
Conspiracy of Sky Përbetimi i Qiellit
Fodder Tagji
Garage for Chariot Garazh Qerresh
Pond for Fish Pellg për Peshk
Pillar Kollonë
Puddle of Sky Pellgu i Qiellit
Kings Mbretërit
Gateway of Sky Hyrja e Qiellit
Flage of Saam Kamzhiku i Saamit
Village of Sky Fshati i Qiellit
Belvedere of Sky Belvederja e Qiellit
General of Border Gjeneral Kufiri
Cerficate of Sky Dëshmia e Qiellit
Flag of Emperor Flamur Perandori
Nine Territory Nëntë Territoret
Garden of Sky Kopshti i Qiellit
Settled Flag Bajrak i Ngulur
Forcast Calamity Hata e Parashikur
Scout of Three Troups
Saam Saam
Expeditionary Force Forcë Ndëshkimore
Well for Millitary Pus për Koshadhet
Well of Jade Pus Nefriti
Folding Screen
Arrow Shigjetë
Piled Brushwood Tog me Shkarpa
Northern River Lumi Verior
Five Lords Pesë Zotat
Wine Glass of Sky Gotë Vere e Qiellit
Eastern Well Pushi Lindor
Flood control Pritë përmbytjeje
Balance of Water Baraspeshë e Ujit
Four Spirit of River Katër Shpirtrat e Lumit
Southern River Lumi i Jugut
Twin Gate Porta e Binjakëve
Bow Harku
Star of Wolf Ylli i Ujkut
Wild Fowls Shpendët e Egra
Market for Army Pazar për Koshadhet
Grandchildren Nipërit
Son Biri
Grown-up I pjekuri
Oldman Plaku
Beacon Fari
Eye of Sky Syu i Qiellit
Pile of Dead Kapicë të Vdekurish
Green Ridge Kreshta e Gjelbër
Outer Kitchen Kuzhina e Jashtme
Dog of Sky Zagari i Qiellit
Spirit of GuRyoung Shpirti i Guryongut
Flag of Wine Officer Bajraku i Qilarxhiut
Officer of Kitchen Nëpunës Kuzhine
Equality and Fair Barazi dhe Drejtësi
Emperor HeonWon Perandori HeonWon
Capital of Sky Kryeqyteti i Qiellit
Chief of Farming Shefi i Bujqësisë
Officer of Tomb Nëpunësi i Varrit
Tomb of Sky Varri i Qiellit
Wing of Red Bird Krahu i Zogut të Kuq
Eastern Pottery Poçeri Lindore
Chariot of Emperor Qerrja e Perandorit
Sand for Life Rërë për Jetën
Gateway for Troops Porta e Trupave
Guardian Knight Kalori Rojtës
Five Feudal Lords Pesë Zotat Feudalë
SangJiin SangJiin
Low Fence Gardh i Ulët
Tall Fence Gardh i Lartë
Nine Lords Nëntë Zotat
Dung of Tiger Bajg’e Tigrit
Crown Prince Princ i Kurorëzuar
Five Emperor Pesë Perandorët
Three Minister Tre Ministrat
Officer for Audience Nëpunësi për Audienca
Grave Front Balli i Varrit
Observatory Observatori
Female Officer Nëpunësja
Wide Lodging Area
Eight Cereals Tetë Drithrat
Advance Guard Pararoja
Three Ministers Tre Ministrat
Virtue Virtuti
Emperor’s God of War Hyu i Perandorit për Luftën!
Emperor’s God of Weather Hyu i Perandorit për Motin!
Inner Kitchen Kuzhina e Brendshme
Flap of Flag Valëvitje Flamuri
Minister Ministër
General and Minister Gjeneral dhe Ministër
Jail of Sky Burgu i Qiellit
Six Department Gjashtë Departamentet
Inner Stairway Shkallarja e Brendshme
Spear of Sky Shitza e Qiellit
Cover for Emperor Mbulesë për Perandor
Place for Five Emperor Vend për Pesë Perandorë
60 Years 60 Vjetët
Kitchen of Sky Kuzhina e Qiellit
North Pole Poli i Veriut
Wound Lodge Kasollja e të Plagosurve
Single-log Bridge
Great Emperor Perandori i Madh
Officer for Opinion Npëunës për Opinionet
Pillar of Sky Kolona e Qiellit
Secretary Sekretarja
Maid Beqarja
Desk of Woman Tryezë Gruaje
Judge Prison Hapsan’ e Kadiut
Purple Fence Gardhi i Purpurt
Order of Sky Rendi i Qiellit
Seven Minister Shtatë Ministrat
Thread Straw Fije Kashte
Market Fence Gardh Tregu
Feudal Lord Zot Feudal
Seat for Emperor Ndenjëse për Perandorin
Royal Family Familja Mbretërore
Head of Family Kreu i Familjes
Record of Family Libër Sh’pie
Officer for Family Nëpunësi për Familjen
Tower in Market Kullë në Treg
Measure Cereal Okët e Drithit
Cereal Measure Regulation Terezitje Okësh Drithi
Eunuch Eunuku
Officer for Chariots Oficer për Qerret
Measure Amount
Butchery Thertorja
Officer for Jewel Përgjegjësi i Xhevahireve
Royal Mbretërori
Lord Zoti
Left Executor Përmbaruesi i Majtë
Right Executor Përmbaruesi i Djathtë
Crossbeam for Heo
Threading Coins
Hand Dora
Snake Gjarpri
Fireplace Vatra
Race Track
Animal Shtaza
Elk Dreri Brilopatë
Seven Little Girls Shtatë Çupkat
Dried Willow Shelgu i Tharë
Salamander Salamandra
Turtle Breshka
Thunderbird
Bear’s Lodge Strofulla e Ariut
Taki-o-Autahi Taki-o-Autahi
Te Taura-o-te-waka-o-tamarereti Te Taura-o-te-waka-o-tamarereti
Tau-toro Tau-toro
The Great Boat of Tama Rereti Lundra e Madhe e Tama Reretit
Matakarehu Matakarehu
The Sail of Tainui Lundrimi i Tainuit
Revolving Male Mashkulli Rrotullues
Revolving Female Femra Rrotulluese
Man with Feet Apart Burri me Këmbët e Ndara
Lizard Zhapiku
Dilyehe Diljehe
First Big One I pari i të Mëdhenjve
Rabbit Tracks Gjurmët e Lepurit
First Slim One I pari i Hollakëve
Aurvandil’s Toe Thembra e Orvandilit
Wolf’s Mouth Goja e Ujkut
The Fishermen Peshkatarët
Woman’s Cart Qerrja e Gruas
Man’s Cart Qerrja e Burrit
The Asar Battlefield Fushëbeteja e Asarit
Bailer
Cat’s Cradle Foleja ‘ Dacit
Voice of Joy Zëri i Gëzimit
The Seven Të shtatët
Maui’s Fishhook Grep Maui
Navigator’s Triangle Trekëndëshi i Lundërtarit
Kite of Kawelo Balona e Kauelos
Frigate Bird
Cared for by Moon Kanakari Hënës
Dolphin Delfini
Aquila Shqiponja
Andromeda Andromeda
Sculptor Skulptori
Ara Elteri
Libra Peshorja
Cetus Balena
Aries Dashi
Scutum Parzmorja
Pyxis Busulla
Bootes
Caelum
Chamaeleon Kameleoni
Cancer Gaforrja
Capricornus Bricjapi
Carina Karena
Cassiopeia Kasiopea
Centaurus Kentauri
Cepheus
Coma Berenices
Canes Venatici Langonjtë
Auriga
Columba Pëllumbi
Circinus Kompasi
Crater Vazoja
Corona Australis Kurora E Jugut
Corona Borealis Kurora e Veriut
Corvus Korbi
Crux Kryqi
Cygnus Mjellma
Delphinus Delfini
Dorado
Draco Dragoi
Norma
Eridanus Eridamni
Sagitta Shigjetari
Fornax Furra
Gemini Binjakët
Camelopardalis Gjirafa
Canis Major Qeni i Madh
Ursa Major Arusha e Madhe
Grus
Hercules Herkuli
Horologium Ora
Hydra Hidra
Hydrus Hidri
Indus
Lacerta Hardhuca
Monoceros Njëbrirëshi
Lepus Lepuri
Leo Luani
Lupus Ujku
Lynx Rrëqebulli
Lyra Lira
Antlia
Microscopium Mikroskopi
Musca Miza
Octans
Apus Zogu i Parajsës
Ophiuchus
Orion Orioni
Pavo Palloi
Pegasus Pegasus
Pictor Piktori
Perseus Perseu
Equuleus Mëzi
Canis Minor Qeni i Vogël
Leo Minor Luani i Vogël
Vulpecula Dhelpra
Ursa Minor Arusha e Vogël
Phoenix Feniksi
Pisces Peshqit
Piscis Austrinus Peshku i Jugut
Volans Peshku Fluturues
Puppis Bashi
Reticulum Rrjetëza
Sagittarius Shigjetari
Scorpius Akrepi
Serpens Gjarpri
Sextans
Mensa Tryeza
Taurus Demi
Telescopium Teleskopi
Tucana Tukani
Triangulum Trekëndëshi
Triangulum Australe Trekëndëshi i Jugut
Aquarius Ujori
Virgo Virgjëresha
Vela Vela

Faqja Pasuese »

© 2012-2015 Programe Shqip Creative Commons License
Lënda e këtushme mund të përdoret sipas një lejeje Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.