Arkivë për Kategorinë 'Thunderbird'

"Site"-i i Mozilla Europe-s ka tani një version Shqip

Mozilla Europa tani në version Shqip.

Përkthimet në Shqip të Firefox-it, Thunderbird-it dhe Mozilla-s tani kanë një faqe krejt të tyren, pjesë e projektit Mozilla Europe, që përfshin edhe përkthimin e site-it në gjuhët për të cilat produktet e Mozilla-s janë të përkthyer. Shqipja i është afruar shumë këtij kushti. Firefox-i dhe Thunderbird-i i përkthyer janë tashmë në përdorim. Suita e Mozilla-s është në fazën e testimit, dhe qarkullimi i saj nuk do të vonojë.

© 2012-2018 Programe Shqip Creative Commons License
Lënda e këtushme mund të përdoret sipas një lejeje Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.