Arkivë për etiketën 'fjalor online'

Fjalori i Gjuhës së Sotme Shqipe online

 

Një fjalor i Shqipes me rreth 40000 fjalë gjendet tani online këtu dhe mund të përdoret falas nga kushdo. Fjalori online është vepër e projektit Shkenca.org.

Përdorimi është fare i thjeshtë: fusni një fjalë te fusha e kërkimit që duket te faqja e fjalorit dhe do t’ju paraqiten krejt përfundimet që kanë përputhje me termin e kërkuar.

© 2012-2018 Programe Shqip Creative Commons License
Lënda e këtushme mund të përdoret sipas një lejeje Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.