Arkivë për etiketën 'MS'

7 gjëra e gjysmë që i "duhen" pëlqyer Vista-s…


Artikulli
i shkruar nga Jay Munro, gazetar i ekipit të asistencës për përdoruesit e Windows-it te Microsoft-i, përshkruan, pa lustër këtë radhë, disa nga çfarë MS pretendon se janë të rejat që sjell Vista për përdoruesit e Windows-it. Kjo, sipas Charlie Demerjian-it, është ajo që e bën punën akoma më për të ardhur keq: ndryshe nga herë të tjera, kur MS i lustronte gjërat që kishin lidhje me versione të rinj të sistemit të vet operativ, këtë herë 7 “mrekullitë” e gjysmë të Vista-s duken sheshit dhe komenti për to është i thjeshtë dhe i shpejtë.

© 2012-2018 Programe Shqip Creative Commons License
Lënda e këtushme mund të përdoret sipas një lejeje Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.